Jeżeli chciałbyś dokonać fizycznego podziału działki, polegającego na wydzieleniu z działki ewidencyjnej części gruntu, oraz nadaniu mu nowego numeru i powierzchni, lub też dokonać podziału w ujęciu wieczysto-księgowym, polegającego na odłączeniu co najmniej jednej działki z dotychczasowej księgi wieczystej i przyłączeniu jej do nowej księgi wieczystej to zapraszamy do współpracy i kontaktu.