Pomiary specjalistyczne

Pomiary objętości składowisk, urobków

Pomiary objętości składowisk, urobków

Bilanse robót ziemnych

Bilanse robót ziemnych
Monitoring przemieszczeń osiadań
Monitoring przemieszczeń osiadań

Monitoring przemieszczeń osiadań

Pomiary pionowości

Wykonujemy kontrolę techniczną pionowości w trakcie budowy i po jej zakończeniu, w trakcie eksploatacji obiektu. To pozwala na uzyskanie wiarygodnych informacji o geometrii obiektu. Kontrolę pionowości np. ścian, kominów czy filarów przeprowadzamy metodami geodezyjnymi, przy zastosowaniu precyzyjnych, nowoczesnych tachimetrów elektronicznych. Ważna, wynikająca z wiedzy i doświadczenia geodety jest właściwa interpretacja wyników pomiarów i sposób obliczania odchyłek.

Pomiary pionowości przeprowadzamy na trzech etapach:

Z przeprowadzonej kontroli pionowości przygotowujemy dokumentację geodezyjną z pomiaru.

Pomiary pionowości
Pomiary jezdni suwnicowych

Pomiary jezdni suwnicowych

Identyfikacja sieci podziemnych

Identyfikacja sieci podziemnych
Badanie zwisu przewodów sieci elektroenergetycznych

Badanie zwisu przewodów sieci elektroenergetycznych

Inspekcje przemysłowe dronem

Inspekcje przemysłowe dronem
Pomiary powierzchni lokali

Pomiary powierzchni lokali