Pomiary specjalistyczne

Pomiary objętości składowisk, urobków

Bilanse robót ziemnych

Monitoring przemieszczeń osiadań

Monitoring przemieszczeń osiadań

Pomiary pionowości

Wykonujemy kontrolę techniczną pionowości w trakcie budowy i po jej zakończeniu, w trakcie eksploatacji obiektu. To pozwala na uzyskanie wiarygodnych informacji o geometrii obiektu. Kontrolę pionowości np. ścian, kominów czy filarów przeprowadzamy metodami geodezyjnymi, przy zastosowaniu precyzyjnych, nowoczesnych tachimetrów elektronicznych. Ważna, wynikająca z wiedzy i doświadczenia geodety jest właściwa interpretacja wyników pomiarów i sposób obliczania odchyłek.

Pomiary pionowości przeprowadzamy na trzech etapach:

Z przeprowadzonej kontroli pionowości przygotowujemy dokumentację geodezyjną z pomiaru.

Pomiary jezdni suwnicowych

Identyfikacja sieci podziemnych

Badanie zwisu przewodów sieci elektroenergetycznych

Inspekcje przemysłowe dronem

Pomiary powierzchni lokali