Mapy, w postaci opracowania kartograficznego stanowią niezbędny dokument, który jest podstawą każdego projektu architektoniczno-budowlanego, umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych przedstawia aktualne, dokładne informację o terenie, na którym ma być realizowana i planowana inwestycja.