To niezbędne czynności techniczne umożliwiające oddanie obiektu budowlanego do użytku. To proces, który m.in. umożliwia inwestorowi i organom wydającym pozwolenie na budowę zweryfikowanie czy inwestycja jest zgodna z projektem w zakresie umiejscowienia obiektu w terenie. Na podstawie sporządzonej przez geodetę dokumentacji geodezyjno – kartograficznej aktualizuje się mapę zasadniczą nowo powstałych obiektów budowlanych oraz bazę systemu informacyjnego o terenie i obiektach budowlanych.