Inwestycje budowlane odnoszące się do budownictwa ogólnego, przemysłowego czy w zakresie inżynierii geodezyjnej wymagają geodezyjnej obsługi inwestycji.

Wspieramy inwestorów na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Od projektu, poprzez działania optymalizujące budowę, po konkretne prace na budowie związane z : robotami ziemnymi, wytyczeniem obiektów na terenie budowy, monitorowaniem by obiekty były budowane zgodnie z zaplanowaną lokalizacją i pomiarami technicznymi kolejnych etapów prac budowlanych.

W ramach inwentaryzacji powykonawczej wprowadzamy nowo wybudowane obiekty na mapę zasadniczą miasta oraz do ewidencji gruntów i budynków.