Pomiary powierzchni lokali

Pomiary powierzchni lokali lub budynków są podstawą do określenia wysokości podatków, wysokości czynszów czy określeniu wartości samej nieruchomości.

Wykonujemy pomiary powierzchni lokali i opracowujemy wyniki tych pomiarów.

Geodezyjny pomiar powierzchni lokali użytkowych wykonujemy w zależności od celu jakiemu ma służyć opracowanie.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, który jest precyzyjny przy dokonywaniu pomiarów.

W efekcie końcowym przekazujemy dokumentacje, na którą składa się szkic lokali z przedstawieniem miar i powierzchni wraz z klasyfikacją sporządzoną na podstawie odpowiednich norm i przepisów.