Pomiary objętości składowisk, urobków

Wykonujemy pomiary składowisk odpadów w celu dokonania kalkulacji ilości materiału zgromadzonego w terenie celem sporządzania raportów środowiskowych, a także w celu aktywnego zarządzania składowiskiem i śledzeniem postępów jego zapełniania.

Nasze przedsiębiorstwo zajmuje się obliczaniem objętości ilości materiału wybranego np. w kopalniach wydobywczych. Regularne pomiary pozwalają na obliczanie ilości materiału wybranego a co za tym idzie, można dokładnie określić wydajność operacji wydobywczych dokładnie określając wskaźnik obrotów.

Jeżeli chcesz znać zapasy Twoich aktywów w formie hałd , skontaktuj się z nami . Policzymy Twoje zapasy oraz wskaźnik rotacji Twoich aktywów.

Prowadzenie stałej inwentaryzacji zapasów pozwala naszym klientom dokładnie ocenić ich poziom i pomóc im odpowiednio zarządzać powierzchniami magazynowymi.