Pomiary jezdni suwnicowych

Okresowe inspekcje i przeglądy, weryfikowanie geometrii jezdni suwnicowych ma na celu poprawną pracę suwnicy. Zwiększenie żywotności poruszających się elementów maszyn i nie doprowadzenie do awarii suwnicy w najbardziej niespodziewanej sytuacji.

Wykonujemy m.in. pomiary rozpiętości, prostoliniowości, współosiowości, różnic wysokości główek szyn, krzywizny szyny, torów jezdni suwnicowych . Nasze opracowania służą do monitorowania stanu jezdni suwnicowych.