Monitoring przemieszczeń osiadań

Prowadzimy specjalistyczne badania pomiarowe i monitorujemy ruch przemieszczania się obiektów infrastrukturalnych umożliwiając identyfikację dowolnego rodzaju ruchu w budynkach i obiektach infrastrukturalnych.

Przestrzenie miejskie rozrastają się, a nowe projekty często lokalizowane są w bliskiej odległości od istniejących obiektów budowlanych. Niezbędną koniecznością staje się badanie i monitorowanie ruchu i przemieszczania się tych obiektów celem uniknięcia szkód lub katastrofy budowlanej.

Pomiar przemieszczeń wykonujemy również dla obiektów położonych na terenach górniczych w celu określenia stopnia przemieszczenia osiadania obiektów budowlanych.