Badanie zwisu przewodów sieci elektroenergetycznych
Mierzymy trudno dostępne linie elektroenergetyczne w celu określenia profilu ich zwisu. Pomiary takie potrzebne są m.in. do dokładnego napinania nowo budowanych linii, do określania sposobu modernizacji istniejących linii, do określenia odległości względem nowo projektowanych budowli czy względem istniejących zabudowań i przeszkód terenowych.