Kariera w Grupie GEOSTATE

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Działem Kadr, tel. +48 608 33 77 51 lub drogą elektroniczną – biuro@geostate.pl

Przebieg procesu rekrutacji:

I etap:
Pierwszy etap to weryfikacja kandydatów na dane stanowisko pod względem spełnienia przez nich określonych wymagań. Wszystkie aplikacje są szczegółowo rozpatrywane. Osoby, których kwalifikacje będą odpowiadały wymogom stanowiska zostaną zaproszone na spotkanie.

II etap:
Przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, mające na celu uzupełnienie wiadomości o kandydacie.

III etap:
Ten etap dotyczy tylko kandydatów, którzy pomyślnie przeszli wcześniejsze etapy i polega na rozmowie z Kierownikiem Działu bądź Wydziału, dla którego prowadzona jest rekrutacja. W czasie tej rozmowy kandydat ma możliwość zapoznania się z charakterem pracy oraz zakresem obowiązków na stanowisku, na które zostanie zatrudniony.

Aby ubiegać się o wybrane stanowisko należy wypełnić formularz aplikacyjny on line.

Aktualne oferty pracy

STANOWISKO: Geodeta do prac kameralnych i biurowych
Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Zakres zadań:
kontakt z zamawiającym
obsługiwanie instrumentów geodezyjnych
pomiary sytuacyjno-wysokościowe
sporządzanie dokumentacji geodezyjnej w tym podziały nieruchomości (jako dodatkowy atut)

Wymagania:
doświadczenie i umiejętność w wykonywaniu prac geodezyjnych – mapy do celów projektowych
umiejętność obsługi instrumentów geodezyjnych
prawo jazdy kat. B
sumienność
uprawnienia geodezyjna kat I i II mile widziane

Oferujemy:
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia zawodowego
Stabilne warunki zatrudnienia
Niezbędne narzędzia pracy

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać poprzez formularz kontaktowy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Zapewniamy całkowitą dyskrecję.

STANOWISKO: Geodeta do prac kameralnych i biurowych
Miejsce pracy: Imielin

Zakres zadań:
kontakt z zamawiającym
obsługiwanie instrumentów geodezyjnych
pomiary sytuacyjno-wysokościowe
sporządzanie dokumentacji geodezyjnej w tym podziały nieruchomości (jako dodatkowy atut)

Wymagania:
doświadczenie i umiejętność w wykonywaniu prac geodezyjnych – mapy do celów projektowych
umiejętność obsługi instrumentów geodezyjnych
prawo jazdy kat. B
sumienność
uprawnienia geodezyjna kat I i II mile widziane

Oferujemy:
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia zawodowego
Stabilne warunki zatrudnienia
Niezbędne narzędzia pracy

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać poprzez formularz kontaktowy. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Zapewniamy całkowitą dyskrecję.

  *To pole jest wymagane.

  Imię i nazwisko*

  Telefon kontaktowy*

  Adres email*

  Stanowisko*

  Treść wiadomości*

  CV (max. 2Mb)*

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GEOSTATE ŁUKASZ SZMIT z siedzibą 43-300 Bielsko – Biała
   ul.Kolista 107a/11, reprezentowana przez: Łukasza Szmit;
  2. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: biuro@geostate.pl;
  3. Celem przetwarzania danych Pani/Pana danych jest prowadzenie dokumentacji rekrutacyjnej, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest odrzucenie wniosku;
  5. Podane dane będą usunięte w chwili zakończenia rekrutacji na dane stanowisko;
  6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie GEOSTATE ŁUKASZ SZMIT;
  7. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania;
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.